AV

S01E10 – D18: BCDR og D19: Cyber Forsikring

2021-10-27T07:28:42+00:00
Cyber Security med Olav og Karim
Cyber Security med Olav og Karim
S01E10 - D18: BCDR og D19: Cyber Forsikring
/

Beskrivelse:
I episode 10 går Olav og Karim gjennom domene 18 Business Continuity and Disaster Recovery og domene 19 Cyber Forsikring.
Under domene 18 går vi blant annet gjennom backup, ulike Disaster Recovery strategier, Maximum allowable downtime (MAD), Recovery Time objective (RTO), Recovery Point objective (RPO), BCDR trening, kommunikasjonsplan,  med mer. 
Under domene 19 dekker vi blant annet hva en Cyber forsikring inneholder, hva den ofte dekker, ulike vurderinger, Risk Transfer, med mer.  

Level: 200

Overordnet agenda med tidspunkt:
00:00 – 04:28: Introduksjon, tilbakemeldinger, CISSP oppdatering, nyheter
04:28 – 13:05: Backup, ulike DR strategier, Maximum allowable downtime (MAD), Recovery Time objective (RTO), Recovery Point objective (RPO)
13:05 – 17:55: BCDR trening, kommunikasjonsplan, beskytte backup, alternative planer 
17:55 – 22:43: Cyber forsikring, ulike vurderinger, Risk Transfer
22:43 – 25:16: Oppsummering, dagens sjekkliste, avslutning

Dagens sjekkliste:
#1: Hva slags backup har vi? Hvor ofte tar vi den? Beskyttes den godt? Offsite? Georendundant?  
#2:
Har vi en BCDR plan? Hvilke roller og navngitte personer er en del av teamet? Testes den årlig? I så fall, hvilken type test? Hva ble resultatet?  
#3:
Kommunikasjonsplan? Hvem er SPOC?  
#4:
Har vi en cyber forsikring? Hva dekker den? Hva dekker den ikke? Hva betaler vi for den?  

Kilder som nevnes/anbefales:
https://CastO3.no

Medvirkende:
– Olav Østbye, Cloudworks
– Karim El-melhaoui, NBIM

Følg oss!
https://www.linkedin.com/company/O3CYBER
https://twitter.com/O3CYBER
https://facebook.com/O3CYBER.no

Ris og ros?
Gi oss gjerne en tilbakemelding, både positive og forbedringspotensiale. Dette kan du gjøre via kontakt oss i menyen på nettsiden vår, CastO3.no

Forslag til nye episoder?
Skulle du ha noen ønsker/forslag til nye episoder så ta gjerne kontakt med oss på den måten du selv ønsker, se nettsiden vår CastO3.no

S01E10 – D18: BCDR og D19: Cyber Forsikring2021-10-27T07:28:42+00:00

S01E09 – D16: Data Loss Prevention og D17: Security Testing

2021-10-27T07:28:28+00:00
Cyber Security med Olav og Karim
Cyber Security med Olav og Karim
S01E09 - D16: Data Loss Prevention og D17: Security Testing
/

Beskrivelse:
I episode 9 går Olav og Karim gjennom domene 16 Data Loss Prevention og domene 17 Security testing.
Under domene 16 går vi blant annet gjennom DLP, informasjonsklassifisering, Azure Information Protection, DLP i Firewall, med mer. 
Under domene 17 dekker vi blant annet Pentest, Black Box, White Box, Grey Box, Red Team, Blue team, Purple team, frekvens, med mer. 

Level: 200

Overordnet agenda med tidspunkt:
00:00 – 06:10: Introduksjon, tilbakemeldinger og Exchange sårbarhet
06:10 – 10:55: DLP, klassifisering av data, Azure Information Protection, DLP på nettverksnivå 
10:55 – 17:48: Pentest, Black Box, White Box, Grey Box, Red Team, frekvens, Blue Team, Purple Team
17:48 – 19:15: Dagens sjekkliste, oppsummering, avslutning

Dagens sjekkliste:
#1: Klassifiserer dere all informasjon? 
#2:
Krypterer dere konfidensiell informasjon under lagring og under transport?
#3:
Kjører dere Pentest for kritiske applikasjoner, nye kritiske applikasjoner og ved endring av kritiske applikasjoner? Spesielt fokus på de som er tilgjengelige mot internett.
#4:
Har du en moden organisasjon med et Blue Team så kjør en Read Team øvelse årlig.

Kilder som nevnes/anbefales:
https://CastO3.no

Medvirkende:
– Olav Østbye, Cloudworks
– Karim El-melhaoui, NBIM

Følg oss!
https://www.linkedin.com/company/O3CYBER
https://twitter.com/O3CYBER
https://facebook.com/O3CYBER.no

Ris og ros?
Gi oss gjerne en tilbakemelding, både positive og forbedringspotensiale. Dette kan du gjøre via kontakt oss i menyen på nettsiden vår, CastO3.no

Forslag til nye episoder?
Skulle du ha noen ønsker/forslag til nye episoder så ta gjerne kontakt med oss på den måten du selv ønsker, se nettsiden vår CastO3.no

S01E09 – D16: Data Loss Prevention og D17: Security Testing2021-10-27T07:28:28+00:00

S01E08 – D14: Cloud Security og D15: Vendor Security

2021-10-27T07:28:04+00:00
Cyber Security med Olav og Karim
Cyber Security med Olav og Karim
S01E08 - D14: Cloud Security og D15: Vendor Security
/

Beskrivelse:

I episode 8 går Olav og Karim gjennom domene 14 Cloud Security og domene 15 Vendor Security.
Under domene 14 går vi blant annet gjennom Cloud risikoer, Identitet som perimeter, credential pivot, APIer, shared responsibility model, kultur og shift left, infrastructure as code, kultur og shift left, automasjon og isolasjon av workloads, med mer. 
Under domene 13 dekker vi blant annet innkjøpsprosessen, informasjonsklassifisering, SOC 2 type 2, ISO 27001, sikkerhetsvedlegg til kontrakten, kontroll på eksterne konsulenter/vikarer og krav, med mer. 

Level: 100

Overordnet agenda med tidspunkt:
00:00 – 03:35: Introduksjon, oppdatering, tilbakemeldinger 
03:35 – 09:05: Risikoer knyttet til skyen, lagring i skyen, shared responsibility model, store skyprosjekter med flere leverandører
09:05 – 13:35: Kultur og shift left, infrastructure as code, cfn-nag, isolasjon av workloads
13:35 – 18:42: Innkjøpsprosess, informasjonsklassifisering, SOC 2 type 2, ISO 27001, APIer og støtte, sikkerhetsvedlegg, datalagring, varsling, pentest
18:42 – 21:40: Tilbakeføring og sletting av data, årlige DR øvelser, DR plan, data retention, backup, eksterne konsulenter/vikarer
18:32 – 18:40: Dagens sjekkliste, oppsummering, avslutning

Dagens sjekkliste:
#1: Har dere en god forståelse for cloud security og shared responsibility model? 
#2:
Shift left kultur, spesielt i skyen 
#3:
God isolasjon av workloads? Ikke bli Code Spaces nummer 2 
#4:
Har du en god innkjøpsprosess for nye tjenester? Og spesielt SaaS? 
#5:
Har dere en god oversikt over ulike skytjenester og hvem som har ansvaret for hva? Godt dokumentert?  
#6:
Seucurity attachment til leverandører hvor det stilles krav? 
#7:
God kontroll på konsulenter, eksterne og vikarer?  

Kilder som nevnes/anbefales:
https://CastO3.no

Medvirkende:
– Olav Østbye, Cloudworks
– Karim El-melhaoui, NBIM

Følg oss!
https://www.linkedin.com/company/O3CYBER
https://twitter.com/O3CYBER
https://facebook.com/O3CYBER.no

Ris og ros?
Gi oss gjerne en tilbakemelding, både positive og forbedringspotensiale. Dette kan du gjøre via kontakt oss i menyen på nettsiden vår, CastO3.no

Forslag til nye episoder?
Skulle du ha noen ønsker/forslag til nye episoder så ta gjerne kontakt med oss på den måten du selv ønsker, se nettsiden vår CastO3.no

S01E08 – D14: Cloud Security og D15: Vendor Security2021-10-27T07:28:04+00:00

S01E07 – D12: Sentralisert logging og D13: Incident Management

2021-10-27T07:27:47+00:00
Cyber Security med Olav og Karim
Cyber Security med Olav og Karim
S01E07 - D12: Sentralisert logging og D13: Incident Management
/

Beskrivelse:
I episode 7 går Olav og Karim gjennom domene 12 sentralisert logging og domene 13 Incident Management.
Under domene 12 går vi blant annet gjennom sentralisert logging, beskyttelse av logger, retention på logger, SIEM, dashboard, typiske kilder til SIEM, deteksjoner, single pane of glass, med mer. Under domene 13 dekker vi blant annet event vs incident, ulike trinn av incident management og hva du bør ha fokus på under hvert trinn, CERT, med mer. 

Level: 200

Overordnet agenda med tidspunkt:
00:00 – 02:50: Introduksjon, oppdatering, tilbakemeldinger 
02:50 – 06:08: Sentralisert logging, beskytte logger, logg retention, SIEM, loggkilder 
06:08 – 09:35: Agent vs ikke-agent, deteksjoner
09:35 – 16:55: Event vs Incident, før-underveis-etter, lessions learned, GDPR, CERT 
16:55 – 18:32: Dagens sjekkliste
18:32 – 18:40: Oppsummering, avslutning

Dagens sjekkliste:
#1: Har du sentral logging? Og er disse god beskyttet? Retention?
#2: Videresendes viktige logger til SIEM? Har du en god prosess for å få inn nye logger fra nye systemer?
#3: Har du bygget gode deteksjoner? Og har du kontroll over livssyklusen til disse? 
#4: Har du en Incident Response Plan? Og hvor ofte tester du den? 

Kilder som nevnes/anbefales:
https://CastO3.no

Medvirkende:
– Olav Østbye, Cloudworks
– Karim El-melhaoui, NBIM

Følg oss!
https://www.linkedin.com/company/O3CYBER
https://twitter.com/O3CYBER
https://facebook.com/O3CYBER.no

Ris og ros?
Gi oss gjerne en tilbakemelding, både positive og forbedringspotensiale. Dette kan du gjøre via kontakt oss i menyen på nettsiden vår, CastO3.no

Forslag til nye episoder?
Skulle du ha noen ønsker/forslag til nye episoder så ta gjerne kontakt med oss på den måten du selv ønsker, se nettsiden vår CastO3.no

S01E07 – D12: Sentralisert logging og D13: Incident Management2021-10-27T07:27:47+00:00

S01E06 – D10: Vulnerability Scanning og D11: Vulnerability Remediation

2021-10-27T07:27:28+00:00
Cyber Security med Olav og Karim
Cyber Security med Olav og Karim
S01E06 - D10: Vulnerability Scanning og D11: Vulnerability Remediation
/

Beskrivelse:
I episode 6 går Olav og Karim gjennom domene 10 Vulnerability Scanning og domene 11 Vulnerability Remediation.
Under domene 10 går vi blant annet gjennom hva scanning er, ulike produkter, hvordan det fungerer, når man bør ha scanning, ekstern og intern scanning, RCE, Zero Days, Asset Discovery fra Cloud, med mer. Under domene 11 dekker vi blant annet KRI, Patch Management, klienter, programvare, med mer.

Level: 200

Overordnet agenda med tidspunkt:
00:00 – 03:45: Introduksjon, tilbakemeldinger, spørsmål og nyheter
03:45 – 06:30: Hva er scanning, ulike produkter, hvordan fungerer det, når bør man ha scanning?
06:30 – 09:45: Intern og ekstern scanning, kun kjente sårbarheter, RCE, Zero Day, oversikt, Asset Discovery fra API
09:45 – 11:32: Kontinuerlig scanning og patching, KRI,
11:32 – 14:35: Kontroll på sårbarheter, Patch Tuesday, Software, blokkere klienter med sårbarheter, instillinger og konfigurasjon,
14:35 – 16:00: Dagens sjekkliste
16:00 – 16:35: Oppsummering, avslutning

Dagens sjekkliste:
#1: Har du mye on premise eller på IaaS, da bør/må du ha sårbarhetsscanning
#2: Oversikt over alt som skal scannes
#3: Månedlig rapportering på antall sårbarheter, KRI til ledelsen
#4: Jobb aktivt med å fjerne sårbarheter, Patch Management på stell

Kilder som nevnes/anbefales:
https://CastO3.no

Medvirkende:
– Olav Østbye, Cloudworks
– Karim El-melhaoui, NBIM

Følg oss!
https://www.linkedin.com/company/O3CYBER
https://twitter.com/O3CYBER
https://facebook.com/O3CYBER.no

Ris og ros?
Gi oss gjerne en tilbakemelding, både positive og forbedringspotensiale. Dette kan du gjøre via kontakt oss i menyen på nettsiden vår, CastO3.no

Forslag til nye episoder?
Skulle du ha noen ønsker/forslag til nye episoder så ta gjerne kontakt med oss på den måten du selv ønsker, se nettsiden vår CastO3.no

S01E06 – D10: Vulnerability Scanning og D11: Vulnerability Remediation2021-10-27T07:27:28+00:00

S01E05 – D8: Secure Configuration og D9: Endpoint protection

2021-10-27T07:27:08+00:00
Cyber Security med Olav og Karim
Cyber Security med Olav og Karim
S01E05 - D8: Secure Configuration og D9: Endpoint protection
/

Beskrivelse:
I episode 5 går Olav og Karim gjennom domene 8, Secure Configuration, og domene 9, Endpoint Protection.
Under domene 8 går vi blant annet gjennom hardening, security baselines, CIS benchmark, applikasjonshvitlisting, Applocker, Application Control, Oddvar Moe sine 4 easy wins, prosesser, patch og vulnerability management, med mer.
Under domene 9 dekker vi blant annet, AV, NextGen AV, signatur vs behavioural, EDR, med mer. 

Level: 200

Overordnet agenda med tidspunkt:
00:00 – 01:57: Introduksjon og andre podcaster
01:57 – 10:09: Hardening, Security baselines, CIS benchmark, applikasjonshvitlisting, Secured Core PCs
10:09 – 15:00: Oddvar Moe sine 4 easy wins
15:00 – 16:58: Prosesser, patch og vulnerability management, unngå teknisk gjeld
16:58 – 23:30: Tradisjonell AV, NextGen AV, Signatur vs Behavioural, EDR, er AV bare tull?, kontroll på alle endepunkter, logg retention
23:30 – 25:17: Dagens sjekkliste
25:17 – 25:35: Oppsummering, avslutning

Kilder som nevnes/anbefales:
https://CastO3.no

Medvirkende:
– Olav Østbye, Cloudworks
– Karim El-melhaoui, NBIM

Følg oss!
https://www.linkedin.com/company/O3CYBER
https://twitter.com/O3CYBER
https://facebook.com/O3CYBER.no

Ris og ros?
Gi oss gjerne en tilbakemelding, både positive og forbedringspotensiale. Dette kan du gjøre via kontakt oss i menyen på nettsiden vår, CastO3.no

Forslag til nye episoder?
Skulle du ha noen ønsker/forslag til nye episoder så ta gjerne kontakt med oss på den måten du selv ønsker, se nettsiden vår CastO3.no

S01E05 – D8: Secure Configuration og D9: Endpoint protection2021-10-27T07:27:08+00:00
Go to Top